ClassA επαγγελματική σειρά Ikusi ΗΤΙ Headend


IKUSI

Με την έλευση των επαγγελματικών quad transmodulators HTI-404 και HTI-424 της Ikusi, προέκυψε η νέα ClassA επαγγελματική σειρά ΗΤΙ Headends, η οποία απευθύνεται στα ξενοδοχεία μεσαίου επιπέδου και δυναμικότητας, αποτελώντας μία επαγγελματική λύση με ευρωπαϊκό σχεδιασμό και υλοποίηση, σε εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή.
Δοκιμάσαμε ένα
bundle της συγκεκριμένης σειράς, ανακαλύψαμε τις δυνατότητές του και σας μεταφέρουμε τα συμπεράσματά μας!

Καταρχήν, να αναφέρουμε ότι οι βασικές μονάδες που διαμορφώνουν τη συγκεκριμένη σειρά, είναι τα quad transmodulators HTI-404 και HTI-424, τα οποία λειτουργούν σε συνεργασία με το τροφοδοτικό PSU-150, τη βάση BACK-500, ενώ σε περίπτωση ανάγκης ενίσχυσης, εμπλέκεται και ο broadband ενισχυτής HTA-125. Ας δούμε όμως τις μονάδες αναλυτικότερα

HTI-404

Η συγκεκριμένη μονάδα διαθέτει 4 εισόδους από τις οποίες λαμβάνει 4 DVB-T/T2, DVB-S/S2 ή DVB-C transponders και τα μετατρέπει σε 4 DVB-T ή DVB-C κανάλια εξόδου.

HTI-424

Η μονάδα HTI-424 παρέχει ότι και η 404, ενώ επιπλέον διαθέτει θύρα Ethernet, 2 υποδοχές Common Interface για αποκρυπτογράφηση καναλιών, ενώ από πλευράς σημάτων εξόδου, παρέχει επιπλέον και IPTV streams Multicast/Unicast.

Κοινές δυνατότητες των HTI-404 & 424

Εύκολη ανίχνευση με PC: Οι μονάδες είναι συμβατές με το software IKUSI HEADEND DISCOVERY, το οποίο επιτρέπει την ανίχνευση του headend χωρίς την ανάγκη μετατροπής των ρυθμίσεων δικτύου του εκάστοτε PC διαχείρισης.
Ρύθμιση καναλιών εξόδου: Τα 4 multiplex εξόδου κάθε μονάδας, μπορούν να ρυθμιστούν ελεύθερα σε όλη τη μπάντα εξόδου και όχι κατ’ ανάγκη διαδοχικά – όπως συμβαίνει σε αρκετές άλλες περιπτώσεις – επιτρέποντας στον εγκαταστάτη να δημιουργήσει ακριβώς το φάσμα που επιθυμεί.
Πολύγλωσσα κανάλια: Τα κανάλια που εκπέμπουν με πολλές γλώσσες (πχ Euronews), είναι εφικτό να ρυθμίζονται σαν διαφορετικά προγράμματα για κάθε γλώσσα, καταλαμβάνοντας το χώρο ενός καναλιού RF, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη επιλογής γλώσσας σε μία τηλεόραση ξενοδοχείου, η οποία πιθανόν να δυσκολεύει τον εκάστοτε χρήστη.
Έλεγχος πολυδιακόπτη: Οι μονάδες παρέχουν σηματοδοσία DiSEqC για πλήρη έλεγχο ενός multiswitch της κεντρικής εγκατάστασης.
Λήψη Multistream: Τόσο το HTI-404, όσο και το HTI-424 μπορούν να λαμβάνουν τα κανάλια multistream, προσθέτοντας έτσι περίπου 200 επιπλέον κανάλια στην δυνατότητα προσφοράς λήψεων.
Υποδοχή USB: Με τη χρήση ενός USB to Ethernet αντάπτορα, όπως το USB-300 που προτείνει η Ikusi, η εκάστοτε master μονάδα, επικοινωνεί με PC, ενώ ο έλεγχος επιτυγχάνεται με Web Interface, είτε με τη βοήθεια του Ikusi Headend Discovery, είτε απ’ ευθείας με την IP του headend.
DVB RF IN/OUT: Και οι δύο μονάδες διαθέτουν είσοδο και έξοδο RF, προκειμένου να μπορούν να συνδεθούν με γέφυρες F (παρέχονται) για την ενοποίηση του τελικού συνολικού φάσματος.
Λειτουργία Master/Slave: Η κάθε μονάδα μπορεί να λειτουργήσει τόσο σαν master, όσο και σαν slave σε ένα headend HTI, όπως θα δούμε παρακάτω.
Πρόβλεψη για μελλοντικά κανάλια: Με τις εν λόγω μονάδες, μπορούμε να προβλέψουμε τη χρήση μελλοντικών καναλιών, προκειμένου οι τηλεοράσεις να τις έχουν ήδη στη λίστα τους κι έτσι να αποφευχθεί ο επανασυντονισμός τους.
Απομακρυσμένος έλεγχος: Η όποια δημιουργία ή τροποποίηση ρυθμίσεων, μπορεί να πραγματοποιηθεί απομακρυσμένα, χωρίς να χρειάζεται να μεταβεί κάποιος τεχνικός στη τοποθεσία του headend.

Βάση BACK-500

Η κάθε βάση δέχεται μέχρι 5 μονάδες, ενώ διαθέτει και μία αποσπώμενη μικρή πλακέτα για την ενιαία επικοινωνία USB των μονάδων. Τοποθετώντας τη USB bridge αντίστροφα, μπορούμε να συνδέσουμε 2 βάσεις και να διατηρήσουμε την ενιαία επικοινωνία USB. Να αναφέρουμε ότι τοποθετώντας τις μονάδες στη βάση, η τροφοδοσία τους επιτυγχάνεται αυτόματα, έτσι δεν χρειάζονται επιπλέον γέφυρες τροφοδοσίας. Στο Slot 1 τοποθετείται το τροφοδοτικό PSU-150, στο Slot 2, τοποθετείται η Master μονάδα, ενώ στο τελευταίο slot – εφόσον υπάρχει ανάγκη – μπορεί να τοποθετηθεί ο broadband ενισχυτής HTA-125.
Η βάση BACK-500 μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο ή σε rack.

Broadband ενισχυτής HTA-125

Η μονάδα ενισχυτή HTA-125 ενισχύει το σήμα εξόδου του headend με δυνατότητα στάθμης μεγαλύτερης από 120 dBμV (IMD2 -60dB, EN 50083-3). Ο ενισχυτής διαθέτει έξοδο test -30 dB, καθώς και μία επιπλέον είσοδο επέκτασης με gain 6 dB και μπάντα εισόδου 47 – 862 MHz για σύζευξη σήματος από ένα άλλο headend.

Δοκιμή-Έλεγχος – Ρυθμίσεις – Δοκιμές

Με το software Ikusi Headend Discovery, ανιχνεύουμε άμεσα τη master μονάδα του Headend και πατώντας Configure, ανοίγει ο Web browser με το web interface. Στο παράθυρο που εμφανίζεται στην αρχή, βλέπουμε όλες τις μονάδες που είναι συνδεδεμένες, ωστόσο θα πρέπει να κάνουμε register κάνοντας κλικ στο Add, τις μονάδες εκτός της master.

Στη περίπτωσή μας, χρησιμοποιήσαμε 2 μονάδες HTI-404, όπου κάναμε register την δεύτερη που είχαμε τοποθετήσει στο slot 3. Στη συνέχεια συνδέσαμε επίγειες και δορυφορικές παροχές σήματος από τους δορυφόρους Eutelsat 5 West A και Astra 19.2E, προκειμένου να δοκιμάσουμε κανάλια multistream και ελεύθερα HD.

Στις εισόδους του master hti-404 δώσαμε επίγειο σήμα, στις 3 πρώτες εισόδους του δεύτερου hti-404 δώσαμε σήμα από τις 5W και στην τελευταία από τις 19.2 E. Να αναφέρουμε ότι υποστηρίζεται παροχή σήματος τόσο από multiswitch μέχρι 4 δορυφόρους, όσο και από αυτόνομα LNB.

Στο web interface, βλέπουμε τις βασικές επιλογές Headend, Modules Configuration, TV Services Configuration, Firmware Management, Language και Exit.

Στις γενικές ρυθμίσεις στη διαδρομή Headend -> General Configuration μπορούμε να εισαγάγουμε διάφορα στοιχεία, όπως την ονομασία του headend, την τοποθεσία, τον τρόπο δικτυακής πρόσβασης (DHCP ή σταθερή IP), τη χώρα, αλλά και να πάρουμε backup των ρυθμίσεων μας.

Στη συνέχεια, η πρώτη μας μέριμνα, είναι να σετάρουμε τις εισόδους των μονάδων, δηλαδή το είδος του σήματος και τα στοιχεία συντονισμού. Να σημειωθεί ότι για τα δορυφορικά σήματα, αρκεί η συχνότητα και η πόλωση, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται το symbol rate και το FEC. Ανάλογα με το κεραιοσύστημα που έχουμε εγκαταστήσει, πραγματοποιούμε τις κατάλληλες επιλογές για multiswitch και LNB.

Όπως αναφέραμε, για τις ανάγκες της παρουσίασης, στο Slot 2 (Master), δώσαμε επίγειο σήμα και στις 4 εισόδους, ωστόσο είναι εφικτός και ο συνδυασμός επίγειου και δορυφορικού. Με κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι, τροποποιούμε τα εκάστοτε στοιχεία, έτσι επιλέξαμε DVB-T/T2 και τις συχνότητες 474, 626, 546 και 666 MHz με bandwidth πάντα 8 MHz. Με την ολοκλήρωση κάθε τροποποίησης, κλικάρουμε το εικονίδιο Save και σε ελάχιστο χρόνο – εφόσον έχουμε επαρκές σήμα – βλέπουμε μπάρες σήματος και την ένδειξη Locked με πράσινο.

Στη συνέχεια, ασχοληθήκαμε με τα δορυφορικά σήματα της δεύτερης μονάδας hti-404 και ειδικότερα με τα multistream κανάλια από τις 5 μοίρες δυτικά. Στη πρώτη είσοδο επιλέξαμε DVB-S/S2, Eutelsat 5 West A (5.0W) V 9750, συχνότητα 11179, ενώ ακριβώς από κάτω στις προχωρημένες παραμέτρους (Advanced Parameters), επιλέξαμε PLS Mode: Gold Code, Scrambling ID: 131070 και το Stream ID 4, προκειμένου να «κατεβάσουμε» τα ιταλικά κανάλια RAI PREMIUM, RAI YOYO, RAI 4, RAI GULP, RAI MOVIE και RAI 1 HD. Με Save εμφανίστηκε κανονικά η ένδειξη Locked και οι μπάρες σήματος. Αντίστοιχα, στη δεύτερη είσοδο επιλέξαμε τα ίδια στοιχεία, αλλά με Steam ID: 5 για τα κανάλια RAI 2 HD, RAI 3 HD και RAI SPORT +HD, ενώ στη τρίτη είσοδο επιλέξαμε τη συχνότητα 11013 V με PLS Mode: Gold Code, Scrambling ID: 131070 και Stream ID 2 για κανάλια επίσης της RAI, όπως το RAI 5 και άλλα. Στη τελευταία είσοδο, δώσαμε σήμα από Astra – 19.2 E και συγκεκριμένα έναν ενδεικτικό transponder με HD κανάλια, προκειμένου να συμπληρώσουμε επαρκώς όλο το lineup καναλιών για τη δοκιμή.

Έξοδοι DVBT

Στη διαδρομή Modules Configuration -> Outputs, επιλέγουμε DVB-T ή C, τυχόν εξασθένηση μέχρι 15 dB και στη συνέχεια ενεργοποιούμε μία μία τις εξόδους, ενώ ταυτόχρονα, θέτουμε και τη συχνότητα εξόδου του κάθε multiplex. Να σημειώσουμε ότι οι έξοδοι μπορούν να ρυθμιστούν οπουδήποτε στη μπάντα εξόδου και όχι κατ’ ανάγκη διαδοχικά. Στη δοκιμή θέσαμε τις εξόδους 474, 490, 506, 522, 538, 554, 570 και 586 MHz, δηλαδή στα κανάλια 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 και 35. Οι προχωρημένες παράμετροι είναι παρούσες και σε αυτή τη περίπτωση, παρέχοντας τη δυνατότητα να ορίσουμε ακριβώς τα multiplex που επιθυμούμε με ρύθμιση για όλα τα στοιχεία και συγκεκριμένα ONID, TSID, OFDM Mode, Bandwidth, Guard interval, Constellation και Code Rate. Οι default ρυθμίσεις, προσφέρουν το μέγιστο εύρος ζώνης για κάθε multiplex και κατ’ επέκταση τον μεγαλύτερο αριθμό καναλιών. Στο 99% των περιπτώσεων, οι default ρυθμίσεις αρκούν, καθώς δεν πρόκειται για εκπομπή, αλλά για καλωδιακή διανομή.

Αντιστοίχιση καναλιών ανά multiplex εξόδου

Η τελική ρύθμιση για το headend, επιτυγχάνεται με την αντιστοίχιση των καναλιών που λαμβάνουμε ανά multiplex εξόδου. Με τα 2 HTI-404 – όπως αναφέραμε –  έχουμε στη διάθεσή μας 8 multiplex DVB-T, ενώ τα κανάλια της κάθε μονάδας, μπορούν να δρομολογηθούν στα 4 multiplex εξόδου της ίδιας μονάδας.

Στη διαδρομή TV Services Configuration -> RF Services Configuration, επιλέγουμε καταρχήν το Slot 2 (Master), όπου βλέπουμε όλα τα κανάλια που λαμβάνουμε στην κάθε είσοδο σε άσπρο φόντο. Με το βελάκι δεξιά, επιλέγουμε αριθμό εξόδου (1-4) και αυτόματα το εκάστοτε κανάλι αποκτά γκρι φόντο. Καθώς αντιστοιχούμε κανάλια, παρακολουθούμε και τις μπάρες στο επάνω μέρος, οι οποίες μας δείχνουν τη πληρότητα του κάθε multiplex, ενώ σε περίπτωση overflow, βλέπουμε κόκκινη ειδοποίηση στο επάνω μέρος του web interface και ταυτόχρονα έχουμε και όλες τις αριθμητικές παραμέτρους σε ποσοστό % και σε bitrate, όταν περνάμε το ποντίκι επάνω από την μπάρα πληρότητας της κάθε εξόδου.

Στο τέλος, εάν κάνουμε κλικ στο Service Listing, έχουμε πλήρη λίστα με όλα τα κανάλια που έχουμε ρυθμίσει να παρέχονται στην έξοδο.

Προετοιμασία μελλοντικών καναλιών

Μία εξαιρετική δυνατότητα του HTI headend, είναι η εκ των προτέρων προετοιμασία μελλοντικών καναλιών, προκειμένου να μην χρειάζεται επανασυντονισμός των τηλεοράσεων.  Στους πίνακες εξόδου κάθε Slot, κάνοντας κλικ στο + του μαύρου header κάθε εξόδου, μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ Create Empty Service (default), Select an input service και Create a custom input service, όπου στην τελευταία ορίζουμε είσοδο, SID εισόδου, έξοδο και όνομα καναλιού. Το Service ID μπορούμε να το αλλάξουμε και εκ των υστέρων.

Συμπεράσματα

Το headend που σχηματίστηκε από τις 2 μονάδες HTI-404 λειτούργησε άψογα, ενώ το Web Interface ήταν άμεσο και εύκολο στη ρύθμιση, με αποτέλεσμα τα multiplex εξόδου – σε οποιαδήποτε συχνότητα το καθένα – να μας δώσουν ένα ποιοτικό φάσμα, άκρως κατάλληλο για διανομή, το οποίο βέβαια σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί να ενισχυθεί και από τον HTA-125 broadband amplifier. Η τοποθέτηση των μονάδων στη βάση BACK-500 πραγματοποιείται τάχιστα, ενώ η δυνατότητα χρήσης 2 βάσεων, μας επιτρέπει να επεκτείνουμε τις μονάδες με τον ίδιο ενιαίο τρόπο ελέγχου μέσω web interface.

Info: IKUSI HELLAS, τηλ: 210 9852935, www.ikusi.gr