Επαγγελματικές λύσεις Ανεξάρτητες θωρακισμένες μονάδες ή compact κατασκευές


Technology

Όλα τα προϊόντα ClassA της IKUSI και οι επαγγελματικές συνθέσεις που προτείνονται από την IKUSI Hellas και προβάλλονται από τους τιμοκαταλόγους επαγγελματικών πακέτων για ξενοδοχεία, αφορούν ανεξάρτητες θωρακισμένες μονάδες για την κάθε υπηρεσία και ξεχωριστή μονάδα τροφοδοτικού, με όσα πλεονεκτήματα σημαίνει κάτι τέτοιο (απόλυτη ηλεκτρομαγνητική θωράκιση μεταξύ των μονάδων, καλύτερη ψύξη και πολλά ακόμα).

Στην πραγματικότητα μια τέτοια σύνθεση δεν έχει καμία σχέση κοστολογικά, αλλά και από πλευράς απόδοσης με λύσεις compact – δηλαδή ένα κουτί με αθωράκιστες μεταξύ τους πλακέτες.
Οι λύσεις compact μπορεί να έχουν ίσως ελαφρώς χαμηλότερο κοστολόγιο, αλλά έχουν επίσης πολύ χαμηλότερες προδιαγραφές απόδοσης και διάρκειας ζωής, απευθυνόμενες πρακτικά σε οικιακή ή ημιεπαγγελματική χρήση και όχι σε ξενοδοχειακές ή νοσοκομειακές μονάδες, οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν επαγγελματικό εξοπλισμό.