Πολιτική Απορρήτου


Technology

Στις 25/5/2018 τέθηκε σε ισχύ ο νέος κανονισμός της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο λεγόμενος GDPR.

Πιστεύουμε ότι η δική μας σχέση με τον τεχνικό κόσμο δεν υπάγεται στην κατηγορία της εμπορευματοποίησης, αφού η αλληλογραφία μας δεν είναι κυρίως διαφημιστική αλλά περισσότερο ενημερωτική για τεχνολογίες σχετικές με τη δουλειά μας.
Σε κάθε περίπτωση, είσαστε σε αυτή τη λίστα ενημέρωσης επειδή:

  • συμμετείχατε σε κάποια από τις 120 τεχνολογικές ημερίδες που διοργανώσαμε στην Ελλάδα και την Κύπρο
  • επικοινωνήσατε μαζί μας για ζητήματα που αφορούν την σύγχρονη τεχνολογία
  • ζητήσατε υποστήριξη για τα προϊόντα της IKUSI, της PROMAX, της IDComs και των άλλων εταιριών που εκπροσωπούμε για την Ελλάδα και την Κύπρο.
  • είχατε κάποια επαγγελματική συναλλαγή μαζί μας.

Είναι αυτονόητο φυσικά και το δηλώνουμε καθαρά ότι τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας λόγω της σχέσης μας:

  • Δεν πρόκειται να δοθούν σε κάποιο τρίτο για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς,
  • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (GDPR) και τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μόνο για τους άνω ρητά αναφερόμενους σκοπούς.
  • Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.
  • Η επικοινωνία μας αφορά αποκλειστικά και μόνο τη λήψη των ηλεκτρονικών μας ενημερώσεων σχετικά με τεχνολογίες, εκπαιδευτικές ημερίδες, προϊόντα και νέα της εταιρείας μας.

Φυσικά εάν σήμερα ή στο μέλλον αποφασίσετε ότι δεν σας ενδιαφέρουν πλέον οι ενημερώσεις μας, απλά θα μας το γνωστοποιήσετε στο info@ikusi.gr και θα διαγράψουμε αμέσως όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στη διάθεση μας.