Τηλεοπτικές Υπηρε&sigm"> Athens Electronix 2018 ομιλίες συνεδρίου 1η Ενότητα

Athens Electronix 2018 ομιλίες συνεδρίου 1η Ενότητα


Technology

Τηλεοπτικές Υπηρεσίες για ξενοδοχεία - Το περιεχόμενο αλλάζει την διανομή?
Θέμα: Τηλεοπτικές υπηρεσίες με ξενοδοχειακό τρόπο
ομιλητές: Θανάσης Κυριακόπουλος και Dr. Γιώργος Κουνής.

Τι ζητούν οι φιλοξενούμενοι ενός ξενοδοχείου.

Τα 3 διαφορετικά επίπεδα επιλογής middleware:
- Ο Device Manager του ikusiflow.
- Τα middleware των εταιρειών TV.
- Τα ειδικά middleware της αγοράς.