Η νέα σειρά cascade πολυδιακόπτες από την IKUSI

cascade πολυδιακόπτες από την IKUSI


Technology

Η νέα σειρά πολυδιακοπτών διαδοχικής σύνδεσης (cascade) με το γενικό όνομα SMC- xxxx, οι οποία περιλαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα της προηγούμενης σειράς και μερικές ακόμα ιδιαίτερα σημαντικές βελτιώσεις.

Μια από τις βασικές βελτιώσεις της νέας σειράς, αφορά την απολαβή των πολυδιακοπτών στα δορυφορικά και τα επίγεια σήματα: Η εσωτερική ενίσχυση των σημάτων είναι τόση, όση και η συνολική εξασθένηση.
Το συνολικό αποτέλεσμα είναι τέτοιο, ώστε στην κάθε έξοδο να έχουμε όσο σήμα θα είχαμε αν επρόκειτο για ατομική εγκατάσταση.
Δηλαδή ο πολυδιακόπτης κάνει τη δουλειά του με ένα “ουδέτερο” τρόπο, παρέχοντας σε κάθε έξοδο σήμα αντίστοιχο με αυτό που παίρνει στην είσοδο, προστατεύοντας την εγκατάσταση από πιθανή ενδοδιαμόρφωση.

Φυσικά και στις δορυφορικές εισόδους, αλλά και στην επίγεια, υπάρχουν οι σχετικοί ρυθμιστές εξασθένησης και κλίσης καμπύλης, που θα μας επιτρέψουν την ρυθμιστική παρέμβαση που ίσως χρειαστεί για την άριστη λειτουργία της εγκατάστασης.

Με αυτό τον τρόπο έχουμε μια συνολική απλοποίηση της εγκατάστασης, μια που σε όλους τους ορόφους τοποθετούνται ίδια μοντέλα πολυδιακοπτών, με τις διαφορές μεταξύ των μοντέλων να εστιάζονται μόνο στον αριθμό των δορυφόρων που θα συνδέσουμε και τον αριθμό εξόδων που απαιτούνται σε κάθε όροφο.

Μια ακόμα βελτίωση αφορά την δυνατότητα να διαχειριστεί σωστά τις προτεραιότητες επιλογής δορυφόρου για τις ελληνικές πλατφόρμες NOVA & OTE TV.
Είναι γνωστό το σχετικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι πολυδιακόπτες της αγοράς και το οποίο είναι λυμένο στη νέα σειρά πολυδιακοπτών.

Η σειρά SMC διαθέτει πολυδιακόπτες με 4+1 ή 8+1 ή 16+1 εισόδους.
Οι έξοδοι μπορεί να είναι 4 ή 8 ή 16 αντίστοιχα, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο την οποιαδήποτε επιλογή μπορεί να χρειαστεί μια τυπική εγκατάσταση.
Η ονομασία των μοντέλων αντιστοιχεί με απλό τρόπο τον αριθμό των εισόδων και των εξόδων - πχ ο πολυδιακόπτης για δύο δορυφόρους & επίγεια με 16 εξόδους, ονομάζεται SMC-0916.
Τα μοντέλα των 8 & 16 εισόδων (για 2 ή 4 δορυφόρους), χρειάζονται εντολές DiSEqC 2.0 για την σωστή επιλογή όλων των πολώσεων από όλους τους δορυφόρους.

Αναφέροντας όλα τα παραπάνω θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρόκειται για μια σειρά επώνυμων & αξιόπιστων προϊόντων με άριστα χαρακτηριστικά, σε πολύ προσιτή τιμή – χαμηλότερη ακόμα και από ανώνυμα προϊόντα, άγνωστης
προέλευσης και αμφίβολης ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες: IKUSI Hellas Λ. Ποσειδώνος 33, Άλιμος, 2109852935, info@ikusi.gr