60 χρόνια κα&iot"> IKUSI Multimedia

IKUSI Multimedia


Technology
  • 60 χρόνια καινοτομίας
  • Leader στην αγορά των ξενοδοχείων
  • 60.000 ξενοδοχεία στις 5 ηπείρους με εξοπλισμό IKUSI
  • Συνεργασία με τις συνδρομητικές πλατφόρμες
  • Λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών
  • IPTV & υπηρεσίες για το Hospitality market

Άμεση πρόσβαση: http://www.ikusi.tv/en